Velkommen

Velkommen til årsmøte den 26. februar 2020

Sted: Markveien 57, 0550 Oslo, Norge. Inngang Korsgata.
Årsmøtet er i bydelsadministrasjonens lokaler. Kl.18.00 er det et åpent møte om EU/EØS og klima og miljøspørsmål.
Kl. 19.30 starter årsmøtet.
Kommer du etter kl.18.00 må du ringe tlf 932 87 891, da døren er låst under møtet.

IMAG1255

 ——————————————————–

Velkommen til debattmøte!

190906partidebattkommunevalgetplakat_p001

Les om hvorfor Norge vil få høyere strømpriser framover på grunn av at stortingsflertallet. EU, strømpriser og industri

strømmaster

Hvorfor stiger strømprisene?

Velkommen til:

Årsmøte for Grünerløkka Nei til EU
26. februar 19.30
STED: BYDELSADMINISTRASJONENS LOKALER, MARKVN 57.

Det har vært et spennende år med kampen mot norsk tilslutning til EUs strømpolitikk, mot sosial dumping, Brexit-kaos og mye mer.
På årsmøtet summerer vi opp året som var, vedtar plan for året som kommer og velger et nytt styre.

Vel møtt!

 

 

 

2014-atle-portrett

EU+Uber=SANT? Atle Hagtun, redaktør, Norges Taxiforbund innleder. Dette åpne møtet innleder årsmøtet.

velkommen til Årsmøte i Grünerløkka Nei til EU.
12. februar kl. 18.00.
Sted: Bydelsadministrasjonens lokaler, markveien 57.

forslag til Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Godkjenning av dagsorden
5. Gjennomgang av styrets beretning for årsmøteperioden.180212Forslag til beretning for Grünerløkka Nei til EU for perioden februar 2017
6. Godkjenning av revidert regnskap
7. Forslag til plan for årsmøteperioden180212FORSLAG TIL ÅRSPLAN 2018 FOR GRÜNERLØKKA NEI TIL EU
8. Valg

 

 

170111EUsenergiunionåpentmøteplakat

Regjeringa vil legge Norge under EUs energiunion og la EUs energibyrå ACER styre. Det betyr å avgi suverenitet til EU, dessuten det har store negative konsekvenser for oss vanlige dødlige når det gjelder strømpris og skjebnessvangre konsekvenser for norsk kraftforedlende industri langs hele kysten. Les mer på:https://neitileu.no/aktuelt/energiunion–hvorfor

 

Fint møte og lærerik innledning om EU/EØS og maten vår.

15 lydhøre fikk med seg Syvers gjennomgang av de såkalte §19 forhandlingene og om den negative utviklinga av forholdet mellom EUs eksport til Norge og Norges eksport til EU. Pluss mye mer!170920EUogmatmøte

 

Hva gjør EU med maten vår?

Foredrag ved Syver Zachariassen, leder for ungdom mot Eu. Syver ZachariassenVelkommen til åpent møte den 20. september klokka 18.00. Adresse: Bydelsadministrasjonens lokale, Markveien 57.

 

 

 

———————————————————————————————

Stand på Festival for alle. Fin dag med mange hyggelige samtaler, spredning av informasjon, samling av underskrifter mot EØS og verving av nye medlemmer!

170715Arve og Solrunn Festival for alle 170715Solrunn Festival for alle 170715Helle og Magnhild Festival for alle


Arve Berntzenrepresentasjonsbilde, styremedlem i Grünerløkka Nei til EU holdt en spennende innledning om utviklingen av finansbransjen og fare fore nye krakk på grunn av EUs politikk.
Du kan se hans powerpoint presentasjon ved å trykke på lenka:170427Åpent Møte Grünerløkka Nei til EU FINANSBRANSJEN

————————————————————————————————

Det ble en vellykka stand på Popvenstre med spredning av materiell og nye medlemmer.

logo

Grünerløkka Nei til EU har stand på Popvenstre i Kubaparken nå lørdag den 17. juni. Du er hjertlig velkommen til vår stand og om du har lyst til å være med og bemanne den, send en e-post til ole.kristian.setnes@gmail.com . Programmet for festivalen finner du på http://popvenstre.no/  . Vel møtt!

13. mai var det bydelsdager på Sagene.
Vi stilte med stand. Her er Solrunn i ferd med å overbevise en beboer om viktigheten av medlemskap i Nei til EU. Per var hovedansvarlig for standen og vi kan oppsummere en fin dag der vi delte ut mye materiell og hadde flere gode diskusjoner med folk.170513Sagenebydelsadager

25 år med EØS – mer enn nok!

Hvor: Sentralen Øvre Slottsgate 3
Når: 2. mai 2017 kl 16.00

 Program:

Dag Seierstad og Idar Helle innleder og presenterer EØS-meldingen
Deretter blir det debatt, og disse er bekreftet:

  • Kirsti Bergstø (SV)
  • Svein Roald Hansen (AP)
  • Hallvard Bakke (AP)
  • Sigbjørn Gjelsvik (SP)
  • Silje Josten Kjosbakken (Rødt)
    Kathrine Kleveland er møteleder.
    Gratis inngang

En flott EØS video. Se link. Utgiver er 16 fagforeninger med leder Joachim Espe i Rørleggernes Fagforening  i spissen: https://www.facebook.com/roerleggerne/videos/1923839311192123/

170501førstemaitog


Velkommen til åpent møte:

Nye EØS-regler om finansbransjen – en tikkende bombe?
Innledning ved Arve Berntzen, styremedlem i Grünerløkka Nei til EU.
Den 24. april 2017. Klokka 18.00. I Grünerløkka bydelsadministrasjons lokale, Markveien 57
representasjonsbilde

————————————VEL MØTT!—————————————————

Vi har hatt årsmøte og har valgt nytt styre. Vi ser fram til et spennende år der EØS og Norges forhold til EU ser ut til å bli en del av høstens Stortingsvalg.

Referat fra Årsmøte i Grünerløkka Nei til EU 2017
Tid: 16. februar kl 18. Sted: Markveien 18

Møtet ble startet med innledning om sosial dumping av Petter Vellesen, Oslo Bygningsarbeiderforening. Deretter startet årsmøtet med en presentasjonsrunde av de frammøtte før en gikk videre til dagsorden.
Tilstede: Johan Petter Andresen, Per Medby, Ole-Kristian Setnes, Magnhild Folkvord, Arve Omtvedt Berntzen, Helle M. Gran og Solrunn Husum

Saker:
1. Godkjenning av innkalling

Innkallinga ble godkjent av årsmøtet.

2. Valg av møteleder

Johan Petter Andresen ble valgt som møteleder.

3. Valg av referent

Per Medby ble valgt som referent.

4. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent av årsmøtet.

5. Gjennomgang av styrets beretning for årsmøteperioden

Johan Petter Andresen gjennomgikk styrets beretning (også utsendt på forhånd). Årsmøtet tok beretninga til etterretning.

6. Godkjenning av revidert regnskap

Per Medby la fram revidert regnskap. Årsmøtet godkjente regnskapet. Det ble opplyst at lokallaget ikke har mottatt regning for bruk av møtelokaler på Deichmanske Schous plass 22. september 2016. Årsmøtet bestemte at regning skal etterspørres.

7. Forslag til plan for årsmøteperioden

Johan Petter Andresen gjennomgikk Nei til EU aktiviteter i kommende periode. Av disse er det Popvenstre 17. juni og aktivitet i forbindelse med Stortingsvalget som lokallaget står for. I tillegg vil laget i perioden ha stand på Olaf Ryes plass med utstillingen «Grünerløkka fra 1814 til EØS». Det ble bestemt å undersøke mulighetene for å ha stand under bydelsdagene på Sagene og Lørendagene.

8. Valgkomiteens innstilling

Magnhild Folkvord la fram valgkomiteens innstilling.

9. Valg av styre

Følgende styre ble valgt i tråd med innstilling fra valgkomiteen:

Johan Petter Andresen (leder)

Per Medby (økonomiansvarlig)

Ole-Kristian Setnes

Birgitta Lim Ersland

Arve Omtvedt Berntzen

Helle M. Gran

Etter forslag ble det vedtatt at «Styret får fullmakt til å supplere seg med kvinne fra SV innen en måned».

10. Valg av Revisor

Kjell Arnestad ble gjenvalgt som revisor.

11. Valg av valgkomite

Som valgkomite valgte årsmøtet:

Magnhild Folkvord

Ole-Kristian Setnes

Arild Sverstad Haug (ikke forespurt)

Sverstad Haug utfordres til å foreslå en annen hvis han ikke kan.

12. Andre saker

Ingen andre saker.

 

Velkommen til årsmøte til Grünerløkka Nei til EU.

Denne holdes den 16. februar kl. 18.00 hos Johan Petter Andresen, Markveien 18, fjerde etg. Johan Petter Andresen kan nås på mobilnummer 46664118 eller epost: johanpetterandresen@gmail.com  Send ham en melding om at du kommer, så har vi oversikten over hva som trengs av praktiske forberedelser.

petter_vellesen
Petter Vellesen, som leder Oslo bygningsarbeiderforening innleder om hvordan de bekjemper sosial dumping og gir oss råd i hvordan vi kan delta i dette arbeidet som er nært knyttet til kampen for å få sagt opp EØS-avtalen.
Etter ovenstående begynner det formelle årsmøtet.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Godkjenning av dagsorden
5. Gjennomgang av styrets beretning for årsmøteperioden. (Fås ved henvendelse til johanpetterandresen@gmail.com)
6. Godkjenning av revidert regnskap
7. Forslag til plan for årsmøteperioden
8. Valgkomiteens innstilling
9. Valg av styre
10. Valg av Revisor
11. Valg av valgkomite
12. Andre saker

 

Vellykka dag på Olaf Ryes Plass.
Per, Ole-Kristian og Johan Petter bemanna vår utstilling og vår stand på søndag den 8. januar i fint vindstille vær. Mange stoppa opp for å se på utstillinga. Vi delte ut siste standpunkt og noen løpesedler og samle inn noen underskrifter mot EØS.imag0094 imag0096 imag0098

 

jm2016160922åpentmøtesosialdumpingplakat

 

Lørdag 28. august 2016 hadde vi stand i Kubaparken under Popvenstre festivalen. Det var fint vær, god stemning og en godt besøkt stand.

Fin prat om EU med nysgjerrige

Fin prat om EU med nysgjerrige

 

Den 3. deseember 2015 arrangerte vi et åpent møte om hvordan å kjempe mot sosial dumping. Dette møtet var svært lærerikt. Vi har fulgt opp det som kom fram på møtet med et brev til bydelsutvalget. Brev til Bydelsutvalget om sosial dumping

Referat fra årsmøte i Grünerløkka Nei til EU 17.2.2016

Til stede: Johan Petter Andresen, Geir Hagland, Morten Edvardsen, Ole Kristian Setnes, Magnhild Folkvord, Per Medby, Tom Sørbø, Marita Holmeset-Varpe, Per Østvold, Ragnar Leine.

1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
Årsmøtet godkjente innkallingen.
2. Gjennomgang av styrets beretning.
Beretningen ble tatt til etteretning.
3. Gjennomgang av revidert regnskap.
Regnskapet ble godkjent.
4. Valg av styre.
Maghild Folkvord la fram følgende forslag til nytt styre:
Johan Petter Andresen
Per Medby
Morten Edvardsen
Lene Middelthon
Nadia Falch Bandak
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Styret får fullmakt til å supplere seg med et medlem, som da skal være kvinne.
5. Valg av revisor.
Kjell Arnestad bes om å fortsette. Styret følger opp.
6. Valg av valgkomité.
Følgende ble valgt: Magnhild Folkvord, Ole Kristian Setnes. Arild Sverstad Haug spørres om å fortsette.
Referent: Johan Petter Andresen.

Styrets beretning for årsmøteperioden januar 2015 til februar 2016

På årsmøtet den 27. januar 2015 ble følgende valgt til styret: Leder: Johan Petter Andresen, nestleder: Marita Holmeset-Varpe, Kasserer: Per Medby, styremedlem: Morten Edvardsen, styremedlem: Jane Vogt Evensen, Varamedlemmer: Lene Middelthon og Katharina Wæhle.

Styret har avholdt sju styremøter, hvorav et var åpent for alle medlemmer.

I mai ble Johan Petter Andresen invitert til å holde en innledning på et åpent møte som Senterpartiet holdt på Deichmanske bibliotek på Schous plass.

I juni og november satte vi opp utstillingen «Grünerløkka fra 1814 til EØS» på Olaf Ryes plass og samla inn underskrifter til oppropet mot EØS.

I august ringte styret rundt til medlemmer som ikke hadde betalt og fikk en del innmeldinger.

I forbindelse med valgkampen prøvde styret å samarbeide med partiene som er mot EØS-avtalen om å samle inn underskrifter til oppropet mot EØS. Det viste seg vanskelig å kombinere. Men rundt 20 underskrifter fikk vi nn på denne måten.

Laget har en hjemmeside (løkkaneitileu.no) og en Facebook side. Disse har jevnlig blitt oppdatert. Facebook-sida har 100 tilhengere.

Laget har to medlemmer i fylkesstyret til Oslo Nei til EU.

Flere av lagets medlemmer har deltatt aktivt i arbeidet med julemarkedet til Oslo Nei til EU.

Laget hadde to av Oslo benkens delegater på Landsmøtet til Nei til EU.

Den 3. desember hadde vi åpent møte om kampen mot sosial dumping på Grünerløkka med innledere fra LO, Virke og Arbeidstilsyunet. Cirka 10 tilhørere pluss innlederne. Resultatet av møtet følges opp med henvendelser til bydelens lokale politikere. Og foran årsmøtet 17.2.16 innleder tidligere leder for bydelsutvalget, Per Østvold om hvordan å utvikle kampen videre.

I januar var lagslederen med på en tur til Storbritannia som en del av en delegasjon fra Oslo Nei til EU.

Per i dag har vi 151 betalende medlemmer i laget. I 2014 hadde vi 124 medlemmer. Organisatorisk framgang er bra. Vi har likevel ikke lagt mye arbeid i verving. Dette viser at det er økende oppslutning om arbeidet mot EØS-avtalen i bydelen.

Per i dag har 247 mennesker skrevet under på EØS-oppropet i postnummerområdet 0501 til 0599. Oppropet har rundt 11 500 underskrifter. Vårt bidrag til underskriftskampanja er dobbelt så stort som landsgjennomsnittet. Likevel er det veldig få av de 55 000 menneskene som bor på Løkka som har skrevet under. Vi veit at minst en tredjedel er mot EØS-avtalen.

I perioden har kasserer oppretta konto for laget og vi har fått en andel av kontingenten fra Oslo Nei til EU. På årsmøtet vil det bli lagt fram et revidert regnskap.

For styret
Johan Petter Andresen
leder

Åpent møte om sosial dumping og årsmøte i Grünerløkka Nei til EU, onsdag 17. februar 2016, klokka 18.00.

Møtet Holdes i Bydelsadministrasjonens lokaler, Markveien 57.

Hei kjære medlem i Nei til EU
Du inviteres herved til åpent møte om kampen mot sosial dumping på Grünerløkka og påfølgende årsmøte.
Det åpne møtet begynner klokka 18.00 og årsmøtet er beregnet å begynne klokka

Per Østvold

Per Østvold

19.00.

Per Østvold som er tidligere leder for Bydelsutvalget vil innlede.

Mvh

Johan Petter Andresen
Leder for Grünerløkka Nei til EU

————————————————————————————————————————————–

Er du mot EØS-avtalen?

Skriv under på oppropet!

http://utaveos.org/

150606OPpropmotEØSbilde

150501EØSparole

151203åpentmøteplakat

—————————————————————————————————————————————–

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

150621OlafRyesutstilling2 (1) 150621OlafRyesutstilling2 (2)

Utstilling på Olaf ryes plass den 30.06.15. Lene Middelthon og Per Medby bemanner utstillingen.

_________________________________________________________________________________________________________________

Du trenger ikke vente til vinteren

Har du bøker eller finere lopper som vi kan selge på Oslo Nei til EUs julemarked den 21. november i år? Vi tar i mot hele året. Ta kontakt med Johan Petter Andresen på 46664118 for avhenting.

Skal du til et eksotisk land i sommer? Kjøp en suvenir som vi kan selge på markedet!

Interessert i kunst?

Sjekk denne hjemmesida: https://www.facebook.com/OsloNeiTilEu/photos_stream?ref=page_internal

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Fra møte om Frihandelsavtalene TISA og TTIP i januar 2015.IMAG0900

Grünerløkka Nei til EU er et lokALLAG av Oslo Nei til EU.

På årsmøtet den 27. januar 2015 ble følgende valgt til styret: Leder: Johan Petter Andresen, nestleder: Marita Holmeset-Varpe, Kasserer: Per Medby, styremedlem: Morten Edvardsen, styremedlem: Jane Vogt Evensen, Varamedlemmer: Lene Middelthon og Katharina Wæhle.

Lagets vedtekter.

Du er hjertelig velkommen som medlem. Kontakt oss ved å bruke skjemaet nederst på sida.

Her kan du lese referatet fra styremøte 7.01.15

Fagforbundet har oversatten rapport om TISA-forhandlingene som du kan lese ved å trykke her.

Les om konsekvensene av EØS-avtalen i dette heftet: Demningen brister.

I begynnelsen av november holdt Transportarbeiderforbundet et møte om streikeretten. Her holdt Ole Nors Nielsen som er nestleder i det danske Fagligt Fælles Forbund en innledning som handler om kampretten i EU.

Vi og Grünerløkka historielag har lagd en utstilling med unike bilder, stemmerettskamp, kvinnelige pionerer, kamp for streikerett, motstand mot fascismen og okkupasjon, motstand mot EU-medlemskap og EØS. Den har vært vist på Deichmanske bibliotek på Grünerløkka og vises andre steder i Oslo. Dersom du vil ha utstillingen, kan du henvende deg til oss. Utstillingen består av 12 “roll ups” som er 80 centimeter breie og 2 meter høye.

Første del av utstillinga på Deichmanske bibliotekDeler av utstillinga på Deichmanske bibliotek Utstillinga på Deichmanske bibliotek.

Utstillingen finnes også som en nettutstilling som du kan se her.

Utstillingen er et samarbeid mellom Oslo Nei til EU og Grünerløkka historielag og har fått økonomisk støtte fra Oslo Nei til EU, Oslo Ungdom mot EU, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Rødt på Grünerløkka.

Den 18. oktober holdt vi møte på Parkteateret. Innledningen fra Anne Beathe Tvinnereim kan du høre her: https://www.youtube.com/watch?v=a1DCFvgL8rc&feature=youtu.be . Erling Folkvords innledning som tekst finner du her. Hvis du heller vil lytte til Erling Folkvord, trykk her. Per Østvolds lysbildepresentasjon finner du her.