1. Eidsvoll 1814

Trykk på bildene for større oppløsning og mer informasjon


Grünerløkka har fått sitt navn etter myntmester Friedrich Grüner som kjøpte Nedre Foss Mølle (eller ”Kongens Mølle” i 1672) av kong Christian den femte. I 1814 var det meste av området som skulle bli Grünerløkka jordbruksland. Vannkrafta i Akerselva ble utnytta til sager og møller, eid enten av kongefamilien eller av de rikeste i Norge, blant dem Anker-familien, Grüner-familien og Wedel-Jarlsberg, eier av Nordmarksgodset.

Riksforsamlinga i 1814 som vedtok grunnloven ble utpekt ved at det ble holdt møter i kirkene. Der stilte bare menn fra overklassen, embetsverket, militæret og bønder. Verken kvinner, husmenn eller andre eiendomsløse hadde noen innflytelse.

Grünerfamiliens overhode og «proprietær», Hans Fridrik Grüner, var til stede i Gamle Aker kirke på toppen av Telthusbakken den 25. februar 1814 for å velge to valgmenn. Disse to samla seg med andre valgmenn til et møte for Akershus Amt som valgte representanter til riksforsamlinga. Hvis du vil se den originale fullmakten trykk her.

Gamle Aker kirke på toppen av Telthus- bakken der privilegerte menn utpekte valgmenn. Maleri av Peter Andreas Blix fra 1877. Eier: Oslo Museum

Gamle Aker kirke på toppen av Telthusbakken der privilegerte menn utpekte valgmenn. Maleri av Peter Andreas Blix fra 1877. Eier: Oslo Museum

Eneveldet, som hadde rådd så lenge Norge lå under Danmark, hindra den økonomiske utviklinga. Grunnloven innførte folkesuvereniteten som erstatning for eneveldet. Stortinget skulle ha det siste ordet når det gjaldt lover, skatter osv.

Men bare menn som var embetsmenn eller hadde eiendom og inntekt, skulle ha stemmerett.

Grunnlovsforsamlinga på Eidsvoll var starten på ei utvikling mot et mer moderne og demokratisk styresett i Norge. Men ennå skulle det ta vel nitti år i union med Sverige før Norge ble et sjølstendig land.

Trykk her hvis du vil du se flere gamle kart over Oslo.