2. Arbeiderbydelen blir til

Trykk på bildene for større oppløsning og mer informasjon


Vannkraft fra Akerselva var grunnlaget for den industrialiseringa som førte til at Grünerløkka vokste fram som en ny bydel fra midten av 1800-tallet. Akers Mekaniske Verksted ble i 1842 den første industribedrifta som etablerte seg på østsida av elva rett nedenfor Øvre Foss. I 1854 flytta bedrifta til Holmen på vestsida av Pipervika. Myrens Verksted starta opp på Grünerløkka i 1848, og flytta til Sagene i 1854.

Christiania Seildugsfabrik (1856) var den største industriarbeidsplassen i landet med 900 ansatte, hovedsaklig kvinner. Eier: Norsk folkemuseum

Christiania Seildugsfabrik (1856) var den største industriarbeidsplassen i landet med 900 ansatte, hovedsaklig kvinner. Eier: Norsk folkemuseum

Omtrent halvparten av de yrkesaktive på Løkka var håndverkere. Christiania Bryggeri ble starta i 1855 i Maridalsveien 3. I 1865 hadde det moderne bryggeriet førti ansatte. Schous bryggeri flytta til Trondheimsvn 2 i 1873. Freia sjokoladefabrikk starta opp på 1890-tallet, Agra Margarinfabrik i 1885. På vestsida av elva ligger Vulkan-området. Her lå på 1800-tallet Bagaas Brug med sagbruk, stolfabrikk, teglverk, sementfabrikk – og fra 1844 byens første offentlige bad. I 1873 kom Vulkan Jernstøberi.

Marcus Thranes arbeiderbevegelse i 1848- 1851 ga støtet til arbeiderforeninger i Oslo.

Første tegn til arbeiderorganisering på Grünerløkka var Kristiania Arbeiderakademi som begynte sin virksomhet i 1886, og hadde en filial på Grünerløkka som holdt til i Methodistkirken ved Olaf Ryes Plass.

Det første programmet til Arbeiderpartiet da det ble stifta i 1887 hadde bare fire punkter:
1. Alminnelig stemmerett (for både kvinner og menn).
2. Lovfesta normalarbeidsdag.
3. Direkte skatt.
4. Støtte til anerkjente og berettigede arbeidsnedleggelser.

Grünerløkka krets av Arbeiderpartiet ble stifta i 1906.

Artikkel om Grünerøløkka med lenke til flere artikler og filmer.

Vil du se flere hundre bilder klikk her.

Vil du vite mer om industriutviklinga langs Akerselva, anbefaler vi et besøk på Arbeidermuseet i Sagveien 28.