6. Kvinner som stemmerettspionerer på Grünerløkka

Trykk på bildene for større oppløsning og mer informasjon


Da Norsk kvinnesaksforening ble stifta i 1884, stod ikke kvinnestemmeretten på programmet. Men de ivrigste av kvinnesakskvinnene, var opptatt av stemmeretten. Året etter møttes noen kvinner med Gina Krog i spissen hjemme hos Anne Holsen i Søndre gate 8 på Grünerløkka og stifta Kvindestemmeretsforeningen.

Ei av de andre kvinnestemmerettspionerene, Anna Rogstad, bodde også ei tid i Søndre gate 8. Hun var formann for Kristiania Lærerindeforening, og underviste på Grünerløkka skole. Anna Rogstad var den første kvinna på Stortinget da hun møtte som vararepresentant i 1911, innvalgt fra Frisinnede Venstre. Både Martha Tynæs og Anne Holsen var blant de seks første kvinnene i Oslo bystyre fra 1901, Tynæs fra Arbeiderpartiet, Holsen fra Kvindestemmeretsforeningen. Tynæs bodde også på Grünerløkka (Fredrik Haslunds gate 4 og Toftes gate 48). Hun var med på å stifta Arbeiderpartiets kvinneforbund og var leder for foreninga på Grünerløkka.

Les mer om foregangskvinnene her.

Helt til 1919 var både menn og kvinner som mottok «fattigunderstøttelse» (sosialhjelp) uten stemmerett. I noen gårder på Grünerløkka gjaldt det hver femte eller sjette av dem som var over stemmerettsalder.

Stemmerettsmanntall 1913 for valgkretsen Grünerløkka skole. De med stjerne foran navnet hadde ikke stemmerett da de fikk fattigunderstøttelse. Eier: Oslo byarkiv 

Stemmerettsmanntall 1913 for valgkretsen Grünerløkka skole. De med stjerne foran navnet hadde ikke stemmerett da de fikk fattigunderstøttelse. Eier: Oslo byarkiv

1901: Avgrensa kommunal stemmerett for kvinner.
1907: Avgrensa statsborgerlig stemmerett for kvinner.
1910: Full kommunal stemmerett for kvinner.
1913: Full statsborgerlig stemmerett for kvinner.