7. Streikeretten

Trykk på bildene for større oppløsning og mer informasjon

Fyrstikkarbeiderskene streika i 1889 mot lav lønn og helseskadelige arbeidsforhold. Arbeiderklassen hadde lært at streik er nødvendig for å fremme sine interesser. I 1923/24 streika 60.000 arbeidere mot lønnsnedslag – omtalt som jernstreiken.

Alt på slutten av 1800-tallet krevde arbeidere lovfesta rett til å fagorganisere seg. En lov som anerkjente fagforeninger, men som begrensa streikeretten, ble vedtatt i 1915.

I 1912 fremma regjeringa et forslag som innebar sterke begrensninger i streikeretten ved bruk av såkalt tvungen voldgift. For fagbevegelsen ble kamp mot tvungen voldgift en sentral sak, og det lyktes å hindre at tvungen voldgift ble en del av loven som ble vedtatt i 1927. Men Stortinget vedtok de såkalte tukthuslovene, bestemmelser i Straffelovens § 222 som ramma streikeretten og beskytta streikebrytere. Tukthuslovene ble oppheva etter langvarig kamp i 1935. Menstad-slagene i 1924 er blant de mest kjente konfrontasjonene mellom arbeiderbevegelsen på den ene sida og kapitalen og myndighetene på den andre.

SVAR
Tvers igjennom lov til seier!
Ikke går der andre veier
til vårt drømte, frie land.
Før vi tramper ned og skaffer
vei i lovens paragrafer
er vi treller alle mann.

La dem rase. La dem true.
Ikke vil vi la oss kue,
svarer vi dem koldt og kort.
Om I bjeffer, om I snerrer,
ennu er dog, høye herrer,
våre henders arbeid vårt.

Ennu er en streikebryter
fredløs niding tross han nyter
vern fra selve kongens råd.
En forræder kaller vi ham
tross medaljer I kan gi ham
med samt ros for tapper dåd.

Før vi tramper ned og skaffer
vei i lovens paragrafer,
er vi treller alle mann.
Reis all kraft som klassen eier!
Tvers igjennom lov til seier!
Støtt oss, den som kan!

Dikt av Rudlf Nilsen publisert i Arbeiderbladet til støtte for de streikende bygningsarbeiderne i 1928.

Norske myndigheter griper den dag i dag inn mot streiker ved at Stortinget vedtar en lov om tvungen lønnsnemnd (det samme som voldgift) i forbindelse med den enkelte streiken. Her er noen av de siste vedtakene i Stortinget: Tvungen lønnsnemnd brukt mot oljearbeidere i 2004, mot heismontører i 2005, mot forsikringsansatte i 2006, mot Akademikerne i staten i 2006, mot sjukepleiere i 2010, mot sjukehjemsansatte i 2012, mot vektere i 2D012, mot oljearbeidere igjen i 2012, mot it-ansatte i 2013.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har en rekke ganger kritisert Norge for urimelig mye bruk av tvungen lønnsnemnd.

Fra 1. mai-demonstrasjon i Oslo 2014. Foto: Gudmund Dalsbø 

Fra 1. mai-demonstrasjon i Oslo 2014. Foto: Gudmund Dalsbø

EU/EØS-avtalen har svekka streikeretten. Blant annet gikk EU-domstolen mot svensk fagbevegelse i den såkalte Lavaldommen da de fagorganiserte aksjonerte for svensk lønn for fremmede arbeidere som ble utplassert i Sverige.

EU-målsettinga om fri flyt av tjenester og arbeidskraft fører til stadig nye begrensninger av fagforeningenes aksjonsmuligheter og innflytelse.

Streikeretten uthules. Les historiker Harald Berntsens innledning om dette på Trondheimskonferansen i 2014.