9. Kampen mot naziokkupasjonen 1940-45

 

 

Trykk på bildene for større oppløsning og mer informasjon

 

 


Allerede de første dagene av krigen ble skolene på Grünerløkka rekvirert og gjort om til tyske soldatkaserner. Skolebarna måtte flyttes til provisoriske undervisningsrom – som Grünerløkka bibliotek på Schous plass. Dette skapte stor forbitrelse, og det utvikla seg en isfront mellom innbyggerne og tyskerne/de få NS-medlemmene i bydelen.

Motstandsbevegelsen fikk flere kontakter og aktive grupper på Grünerløkka. Eieren av karosserifabrikken i Nedre gate 7, Leif H. Eriksen, var aktiv i Oslo-gjengen (Sønsteby-gruppa) og hadde kodenavn «Nr 49». Etter ei dramatisk skuddveksling i 1943 hvor to gestapister ble drept, måtte han flykte til Stockholm.

Bilverkstedet i Nedre gate 5 ble drevet av brødrene Anders W. og Helge Nielsen. De drev blant annet med omlakkering av biler og utstyrte bilene med nye skilt hvis nødvendig. (De kunne også bygge om bilmotoren slik at den lot seg koble over til bensindrift ved akutt fluktbehov.)

I november 1943 skulle Gregers Gram og Edvard Tallaksen fra Oslogjengen møte noen som utga seg for å være tyske desertører, på Plasskafeen i Markveien 35. Det viste seg å være ei Gestapo-felle. I skuddvekslinga som fulgte, ble Gram drept, mens Tallaksen ble hardt såra. For ikke å røpe hemmelig informasjon begikk Tallaksen seinere sjølmord i cella på Akershus festning.

Illustrasjon av Mikael Holmberg fra heftet “26. november”, utgitt av No Comprendo Press og HL-sentret, 2010.

Illustrasjon av Mikael Holmberg fra heftet “26. november”, utgitt av No Comprendo Press og HL-sentret, 2010.

På nedre Grünerløkka bodde flere hundre jøder. Den 26. november 1942 ble de fleste henta av det norske Statspolitiet og ført ombord i skipet «Donau». Seilasen til Tyskland var første etappe på veien mot utryddelsesleiren Auschwitz. Motstandsbevegelsen organiserte flyktningtransporter til Sverige, men det er usikkert hvor mange av jødene fra Grünerløkka som ble redda.