Hvorfor stiger strømprisene?

Les om hvorfor Norges innlemmelse i EUs strømpolitikk fører til høyere strømpriser.
EU, strømpriser og industri

strømmaster