Havnearbeidernes kamp for tariffavtale og utviklinga i EU av Ole Nors Nielsen

Kære kammerater

Dommen i arbejdsretten den 9. oktober er et klart bevis på at vores domstole er klasse domstole.
For alemendelige mennesker er der ikke tvivl om betydning at tarifaftalens tekst.

En bedrift må fra egen kaj og med egne ansatte losse og laste gods som har tilknytning til egen produktion eller egen industrivirksomhed.

For almindelige mennesker er en container terminal ikke en bedrift.

Klassedomstols dom.

(Den 9. juni 2014 innbrakte politiet i Tromsø 41 streikevakter og ga dem bot på 4000 kr. Disse nektet å betale boten og i begynnelsen av november 2014 ble det avholdt rettssak i Tromsø tingrett)

Retssagen der foregår nu mod 41 personer er for almindelige mennesker total uforståelig.
Det er uforståeligt at der overhovet bliver ført en retssag mod Norske havnearbejdere.
De norske havnearbejder har jo kun udført deres lovlige ret til at konflikte for deres job beskrevet ILO konventioner og i tarifaftalen. Hvor det står at der er der en ansat losse og lastearbejdere har de fortrinsret til at udfører havnearbejde.

Hvis i taber her, taber i også konfliktretten.
Hvis det sker, er det igen ikke sund fornuft nej det er en klassedomstols dom.

Hvad er vi egentlig oppe imod?

Vi er oppe imod en stærkt stigende Liberalistisk og Kapitalistisk dagsorden ikke bare i EU/EØS men Worldwide.

I Lissabon traktaten står der kapitalen frem for det enkelte individ.
Understeget af at EU har brugt 1000 milliarder EURO til at rede økonomien og 75 milliarder EURO til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden

Den daværende økonomikommiser Olli Rehn udtalte i 2012 i en arbejder venlig reform.
– Øge muligheden for midlertidig ansættelse (vikarer/løsarbejdere)
– Senere pensionsalder og mindre betaling
– Sænke mindstelønnen
– Begrænse faglige organisationers indflydelse på lønforhandlingerne
– Fleksibel og øget arbejdstid og lavere overtidssatser
– Forøge akkordarbejde.
– Der skal være et minimus antal arbejdsløse for at holde lønnen nede
Arbejder venlig reform, føj for s…….

Denne arbejder venlige reform er gennemført i syd Europa. Ved hjælp af Trojkaen som er EU kommissionen, Europæisk Centralbank og IMF (international valutafond)
Trojkaen hærger i Sydeuropa, går ud på at alle de lande som er tvunget til at låne penge af EU for at rede den kunstige skabte EURO, skal forringe betingelserne for arbejderne.
Dette er gennemført i Portugal og Grækenland – 30 % og løst ansat.

Kort sagt den politiske dagsorden er minimumsbetingelser og et opgør mod vores historiske tilkæmpede rettigheder vel og mærket i samarbejde med arbejdsgiverne.

For at understrege at dagsordenen er et stor ræs mod bunden, kan jeg fortælle hvad Serbien, som er på EU´s positivliste er blevet dikteret til at gennemføre af forringelser på deres arbejdsmarked
– Ingen overtidsbetaling
– Ingen arbejdsmarkedspension
– Ingen sygeforsikring
– Ingen opsigelse i ansættelsen, alle ansættes som vikarer
– Arbejdsgiverne bestemmer om etablering af fagforening er nødvendigt
– Kun medlemskab af fagforening ved fast arbejde.

En anden grund til at vi er under konstant angreb på vores tilkæmpede rettigheder, er at man Worldwide har besluttet at transport ikke må koste noget, der kan forringe varernes fri bevægelighed.

Før krisen kostede det 4000 US Dollar at sejle en container fra Asien til Nord Amerika og Europa, nu koster det 600-800 US Dollar.
Det er den væsentligste grund til at EU ikke vil droppe selv servicering og vi kan forvente et nyt havnedirektiv i 2016.

Dette var nogen eksempler på kapitalistiske/liberalistisk dagsorden.

Arbejderne skal ned med nakken, det er os der skal betale for at de rige kan blive rigere.

Kære arbejdsgivere, EU og den kapitalistiske verden Don´t fuck our job.
Vi er klar til at kæmpe for vores rettigheder og vi er klar til kamp.

Sammenhold gør stærk.

Jeres kamp er alles kamp