Forslag til beretning for Grünerløkka Nei til EU for perioden februar 2017 -2018.

 

Styret
Etter årsmøtet den 16. februar 2017 har følgende fungert i styret: Johan Petter Andresen,(leder) Per Medby (økonomiansvarlig), Ole-Kristian Setnes, Arve Omtvedt Berntzen, Helle M. Gran. Styret har hatt fem styremøter i perioden.

Laget har et medlem i fylkesstyret til Oslo Nei til EU.

Styret redigerer en hjemmeside (løkkaneitileu.no) og en Facebook side. Disse har jevnlig blitt oppdatert. Facebook-sida har 139 følgere, opp fra 107 ved forrige årsmøte.

Eksterne møter
24. april 2017 hadde vi møte med innledning av Arve Berntzen om EØS og finansbransjen.
20. september 2017 holdt Syver Zachariassen en innledning om EU og maten vår.
11. januar 2018 Arrangerte vi debattmøte mellom Nei til EUs Boye Ullmann og Kjetil Lund fra Oslo Arbeiderparti om Norge og EUs energiunion.

Stands
Vi organiserte stands den 13. mai 2017 under bydelsdagene på Sagene, under PopVenstre på Kuba den 17. juni (sammen med Ungdom mot EU) og på Festival for alle, også på Sagene i juli.

Stortingsvalget 2017
Under stortingsvalget delte vi ut Oslo Nei til EUs valgavis. Vi delte ut på Nydalen, Løren, Carl Berner, Olaf Ryes Plass, Schous Plass og nede i sentrum. Vi la i postkassene på kolonihagene på Solvang og ga aviser til SV og Rødt sine valgbuer. Nesten alle de 1500 avisene ble delt ut.

Oslo Nei til EUs julemarked
Flere fra styret var sentrale i arbeidet med Oslo Nei til EUs julemarked den 2. desember 2012.

Sosial dumping
Styret følger opp aktiviteten fra forrige periode og følger med på hva som skjer i bydelen med hensyn til kampen mot sosial dumping.

Annen aktivitet
Styret har også mobilisert til aksjoner og aktiviteter som har blitt arrangert av Nei til EU sentralt og Oslo Nei til EU.

I perioden har styret og Solrunn Husum også drevet med verving gjennom å ringe og sende e-poster til gamle og potensielle medlemmer.

Flere medlemmer har også deltatt i 8. mars og 1. mai toget under paroler i tilknytning til EU/EØS.

Flere av lagets medlemmer var med på studietur til Brussel i oktober 2017.

Medlemsutviklingen
Ved begynnelsen av 2017 hadde vi 121 betalende medlemmer. Per 1. februar 2018 har vi 111 betalende medlemmer.

Foruten styret har særlig Solrunn Husum og Magnhild Folkvord vært særlig aktive.