FORSLAG TIL ÅRSPLAN 2018 FOR GRÜNERLØKKA NEI TIL EU

 

Aktiviteter knyttet til Stortingets behandling av om Norge skal slutte seg til EUs energiunion.

15. februar: Fakkelmarkeringer og andre arrangement

            26. februar: Stor konferanse i Oslo. Arr Nei til EU m. flere.

            27. februar: Markering foran Stortinget. Arr Los representantskap.

 

Stands i bydelen

Bydelsdagene på Sagene (mai)

Pop Venstre i Kuba parken (lørdag 23. juni)

Fellesskap og respekt festivalen på Sagene (juli)

Stands på Olaf Ryes plass og eventuelt på Løren torg

 

8. mars

Dele ut materiale på forhånd med oppfordring til å delta?  Dele ut materiale i toget? Stand?

 

1. mai

Dele ut materiale på forhånd med oppfordring til å delta?  Dele ut materiale i toget? Stand?

 

Eksterne møter

Brexit (vår)

Fri innførsel av hunder – en fare for både hunder og mennesker (vår)

Fri flyt av arbeidskraft – EU og sosial dumping (Høst ?)

EU og sosial dumping i kvinnedominerte yrker ( Høst ?)

EU og finansnæringen (Høst?)

 

Verving

Verve nye medlemmer.

Følge opp medlemmer som ikke har betalt kontingent (vår og høst)